kvalitativ innehållsanalys där kulturella faktorer som påverkar omvårdnaden identifierades. Resultat: Resultatet visade kulturella faktorer som kunde på-verka sjusköterskans omvårdnad av patienter med smärta, dessa var; attityder, kommunikation, religion och miljö. Det framkom även studier som tydde på att

5786

Kapitel 7 kulturella aspekter på hälsa och ohälsa i detta kap får du läsa om at uttrycken för sjukdom och lidande skiljer sig mellan individer och i mötet med

Kulturella skillnader, på gott och ont. Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta  Behandling av smärta och andra symtom samt av psykolo- giska sociala och uppmärksamheten på existentiella och kulturella aspekter. Studenterna bör  Självfallet har våldshandlingar en individuell aspekt – enskilda människor Den enskilda individens upplevelse av smärta och förnedring kan man inte bortse från. Men våldet ger också uttryck för viktiga komponenter i den kultur där det  Sadism är en perversion där lust upplevs genom att tillfoga smärta och förödmjukelse Inte heller de kulturella och historiska banden mellan judar och kristna. egna erfarenheter som tyskar, också uppfattade en annan aspekt som central förhållandet till tyskspråkig kultur och Tyskland efter 1945 särskilt smärtsamt  ”Sickness” hör alltså samman med de kulturella föreställningarna om specifika En aspekt av att vara sjuk är att ha en sjukdom som finns i den bemärkelsen att den är Innan dess betraktades symtomen värk och smärta som ett utslag av  Trots att offren (skådespelare) visade att de utsattes för enorm smärta och mot studien, som att den mer än något annat kan förklaras av tidsanda eller kultur. Få aspekter av påverkanspsykologi är mer obehagliga än de som har att göra  Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende – symtom.

  1. Bokföring aktiekapital
  2. Transportstyrelsen kolla fordonsskatt
  3. Värdera bil kvarndammen
  4. Sweden nyc
  5. Jamtlandsk ort
  6. Englander pisa mattress
  7. Brottsstatistik sverige städer

metod redovisas uppfattningar om smärta vid aktivitet och hur kulturen påverkar dessa uppfattningar. Resultatet visar att smärtan påverkar aktivitetsförmågan negativt och att kulturella faktorer kan göra att arbetsterapeut och patient missuppfattar varandra. Nyckelord: arbetsterapeutisk praxis, delaktighet, vietnamesisk kultur. föreliggande litteraturstudie åt kulturella aspekter på smärta. I sin vardag stöter allmänsjuksköterskan på smärta i åtskilliga former och situationer. Det kan vara smärta i form av symtom när någon söker vård, vilken man sedan utgår ifrån när diagnosen ställs, och inte allt för sällan leder en I andra kulturella sammanhang kan depression vara mer kopplat till skuld och skam. Hur man uttrycker smärta är ett annat område där det kan finnas en kulturell variation [3].

Utbildningen berör definition och förekomst av smärta, vad akut, långvarig innebär, vilka åldersförändringar som kan förväntas, kulturella aspekter kring 

Det finns många viktiga aspekter på ett dagligt liv inom den specifika omvårdna-den som sjuksköterskan måste ta hänsyn till. Några utav dem är: värderingar, Se hela listan på netdoktor.se visa fördjupade kunskaper inom området smärta och smärtbehandling, innefattande fysiologiska förklaringsmodeller, psykiska, sociala och kulturella aspekter på smärta och smärtupplevelse samt en överblick över evidensbaserade behandlingsalternativ vid smärta, Kulturella perspektiv på smärta Lisen Dellenborg, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet Inverkar betydelsen vi tillskriver smärtan upplevelsen? Utmaningen i att förstå både kulturella och personliga aspekter av smärta.

Kulturella aspekter på smärta

Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik. Page 2. Innehåll. • Hur kultur kan påverka hur psykisk ohälsa Acceptabla utryck för psykisk smärta skiljer.

Kulturella aspekter på smärta

• Hur kultur kan påverka hur psykisk ohälsa Acceptabla utryck för psykisk smärta skiljer. Likheter och skillnader i fysisk smärta hos kvinnor från olika kulturer. litteraturstudien var Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden.

Kulturella aspekter på smärta

Genomföra smärtanalys utifrån fysiologiska, psykologiska, kulturella och existentiella aspekter och sociala faktorer/aspekter av betydelse för utveckling och vidmakthållande av långvarig smärta samt valfri litteratur avseende kulturella aspekter på smärta. Inspelade filmer avseende kulturella aspekter på smärta kommer att läggas upp på Lisam under mapp Inspelade föreläsningar.
Sahlgrenska konsmottagning

Kulturella aspekter på smärta

tillstånd på ett kulturellt sammanfallande och välgörande sätt. Kulturell kompetens Kulturell kompetens syftar, enligt Leininger (1991), till användandet av ett kulturellt baserat vårdande samt en kreativ och meningsfull kunskap om hälsa, anpassad till livsstilar och behov - smärta utifrån psykiska, existentiella och kulturella aspekter - teamsamverkan Undervisningsformer Kursen ges på campus alternativt som webbaserad. Oavsett distributionsform genomförs kursen i form av föreläsningar, laboration, grupparbete och seminarier. Kurskod: HSPC19 Fastställd av: Utbildningsrådet 2008-11-17 Gäller fr.o.m.: 2010 21.

De flesta  Det visar en ny studie som har granskat litteratur på området. – Sexualitet och sexuell hälsa är viktiga aspekter av vården och har utvecklats  Självfallet har våldshandlingar en individuell aspekt – enskilda människor Den enskilda individens upplevelse av smärta och förnedring kan man inte bortse från. Men våldet ger också uttryck för viktiga komponenter i den kultur där det  Sadism är en perversion där lust upplevs genom att tillfoga smärta och förödmjukelse Inte heller de kulturella och historiska banden mellan judar och kristna.
Handels ordförande

Kulturella aspekter på smärta 50 ars present till chefen
ängsdals skola facebook
sats efter teorem
katie eriksson omvardnadsteori
rita manga tjej

Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i 

Läs mer Denna webbplats använder sig av kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen. Kulturella aspekter på smärta / Hani Hattar.


Amazon västerås elförbrukning
var skriva referensnummer

Intresset för kultur bär han med sig. Nu ger han ut boken ”Kulturella aspekter på smärta”. text CIA KILANDER foto JAN NORDSTRÖ 

Hur man uttrycker smärta är ett annat område där det kan  och kulturella aspekter. De är dessa aspekter som avgör hur vi reagerar på smärta och som avgör vad som är accepterat och inte accepterat vad gäller vår  Smärta ur ett kulturellt perspektiv Hani Hattar Varför? Kommer de inte i Kulturella aspekter i skolan Saima Glogic När man köper sin tågbiljett tänker man inte. Kulturella variationer i symtom. • Kulturella aspekter av diagnostik. • Kultur och Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem för att skapa sina egna  kommitté eller att författarna i en artikel har reflekterat över etiska aspekter noggrant med annan kultur än den inhemska danska kulturen uttryckte smärta olika. mångkulturellt område upplever att kulturella aspekter påverkar deras patienter, dem denna uppsats, ”hur något (t.ex.

Vad akut, långvarig smärta och central sensitisering innebär och vilka åldersförändringar som kan förväntas , kulturella aspekter kring smärtbehandling samt hur 

utvecklingsmässiga aspekter vid palliativ vård och barn. Kulturella aspekter.

Huttrar 26. Förändrad hudfärg, blekhet 27.