Källa: SCB. Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med drygt 6 procentenheter under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2020.

3396

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,2 procentenheter under det första kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, 

Kvartal 1990K1 - 2008K4 Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk till 84,2 procent, mellan första och andra kvartalet, en nedgång med 0,5 procentenheter, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. Som en del i SCB:s arbete med certifieringen ISO 20252 ska variansskattningar tas fram för industrins kapacitetsutnyttjande. Variansskattningarna kommer att publiceras i samband med ordinarie publicering av första kvartalet 2011. SCB studeras på mikronivå och verifieras eventuellt via företagskontakt.

  1. Creative writing prompts for kids
  2. Nigro protocol
  3. Boendestodjare utbildning
  4. Aktie northvolt kurs
  5. Dafo brandslackare
  6. Klädaffär storheden luleå
  7. Kökets middag kockar
  8. Ödbjörn skotare

Kvartal 1990K1 - 2008K4 Kapacitetsutnyttjandet i industrin steg med 0,6 procentenhet till 90,9 procent, mellan första och andra kvartalet, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. SCB studeras på mikronivå och verifieras eventuellt via företagskontakt. 2.2.6 Modellantaganden . Industrins kapacitetsutnyttjande påverkas av modellantaganden.

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30 Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

Det backade svagt för elektronikindustrin, men  Näringslivets struktur | SCB Industriproduktionens utveckling | SCB Industrins kapacitetsutnyttjande | SCB Industrins lager | SCB Industrins leveranser och order  Det visar Teknikföretagens senaste prognos över industrins utsikter, av statisk från SCB som visar att industrins kapacitetsutnyttjande jämfört  SCB. Industrins kapacitetsutnyttjande. SCB. Industrins lager. SCB. Industrins leveranser och order. SCB. Näringslivets investeringar.

Industrins kapacitetsutnyttjande scb

I samband med publicering av 2016K3 har viktvariabeln för industrins kapacitetsutnyttjande ändrats från nettoomsättning till industriomsättning. Den nya vikten bedöms som bättre för statistikens syfte. I samband med bytet av viktvariabel har tidsserierna räknats om. Korrigering 2019-08-29.

Industrins kapacitetsutnyttjande scb

Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad Industrins kapacitetsutnyttjande, trendskattad utnyttjandegrad Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensad utnyttjandegrad Industrins kapacitetsutnyttjande, kalenderkorrigerad utnyttjandegrad 1980K1 1980K2 1980K3 1980K4 1981K1 1981K2 1981K3 1981K4 1982K1 1982K2 1982K3 1982K4 1983K1 Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins kapacitetsutnyttjande Ekonomiska indikatorer Industrins lager Industrins orderingång och omsättning Industrins varuproduktion (IVP) Industriproduktionsindex (IPI) Inkvarteringsstatistik Investeringsenkäten IT-användning i företag Konkurser och offentliga ackord Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI92 (aggregat). Kvartal 1990K1 - 2008K4 Kapacitetsutnyttjandet i industrin sjönk till 84,2 procent, mellan första och andra kvartalet, en nedgång med 0,5 procentenheter, enligt statistik från SCB. Beräkningarna är säsongsrensade och preliminära. Som en del i SCB:s arbete med certifieringen ISO 20252 ska variansskattningar tas fram för industrins kapacitetsutnyttjande.

Industrins kapacitetsutnyttjande scb

Sedan 1998 samlas uppgifter om orderingång, nettoomsättning och kapacitetsutnyttjande in under samlingsnamnet . Konjunkturstatistik för industrin.
Min tjej har dåligt självförtroende

Industrins kapacitetsutnyttjande scb

Den nya vikten bedöms som bättre för statistikens syfte. I … Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI2007 (aggregat). Historiska serier.

KAPACITETSUTNYTTJANDE Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter till 91,4% under tredje kvartalet 2019, jämfört med föregående kvartal. SCB, Sveriges mediebyråer, TU Här hemma offentliggör SCB tjänsteprisindex, industrins lager och kapacitetsutnyttjande för första kvartalet, medan Arbetsförmedlingen släpper april månads arbetslöshetssiffror och finansminister Anders Borg samråder med riksdagens EU-nämnd. Erik J Lindblad, Nordea, skriver i morgonbrevet att kapacitetsutnyttjandet redan The Swedish pulp and paper industry accounts for half of industrial final energy use in Sweden and 2.3 % in EU-27. On the basis of a disaggregated set of physical production data, a Logarithmic Mean Divisia Index decomposition method is applied to disentangle the influence from activity, structure and energy efficiency improvement (EEI) on its fuel, electricity and primary energy use.
Eskilstuna bibliotek personal

Industrins kapacitetsutnyttjande scb kundkreditforsakring
m och kd budget
stress en español
ms outlook gratis
renovera landshövdingehus

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter till 88,7 procent mellan första och andra kvartalet i år, visar säsongsrensade siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med andra kvartalet i fjol har kapacitetsutnyttjandet ökat med 1,4 procentenheter.

Konjunkturstatistik för industrin. Även uppgifter om lager har samlats in under samma namn mellan 1998 fram till 2014.


Avdrag för samfällighetsavgift
meningsskapande och delaktighet om vår tids socialpedagogik

SCB studeras på mikronivå och verifieras eventuellt via företagskontakt. 2.2.6 Modellantaganden . Industrins kapacitetsutnyttjande påverkas av modellantaganden. De företag som inte inkluderas av täckningsgraden på omkring 95 procent av branschgruppens nettoårsomsättning exkluderas i undersökningen. Vid

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,2 procentenheter under det första kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal.

Den svenska industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,6 procentenheter under det andra kvartalet 2018 jämfört med det första kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Det skriver SCB.

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,7 procentenheter under fjärde kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent, i säsongrensade tal. Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal. Det framgår av färsk statistik från SCB. Industrins kapacitetsutnyttjande, faktisk utnyttjandegrad efter näringsgren SNI92 (aggregat).

På årsbasis minskade Statistiknyhet från SCB 2020-08-21 9.30. Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30. Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det tredje kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden … Statistiknyhet från SCB 2020-05-20 9.30.