3.1 Diskursanalys – en kort översikt Diskurs är det tal (språkligt, textuellt eller visuellt) som genom sin praktik (en text blir läst) sprids och beroende av dess hegemoni blir placerad i en ordning för sin särskilda domän. Om texten exempelvis är en vetenskaplig text om …

8949

rad ämnen. Hitta allt · Till kassan · Hem; /; Kurslitteratur; /; Humaniora och samhällsvetenskap; /; Litteraturvetenskap; /; Barndramatik och barndomsdiskurser 

Feministisk litteraturkritik -- Kina. Kinesisk litteratur -- historia. Geschlechterrolle; Literatur litteraturvetenskap. Detta tvärvetenskapliga forskningssammanhang representeras av de exempel på forskning som jag går igenom i avsnittet Forskningsläget, och är inte teoretiskt enhetligt. Mitt val av diskursanalytisk metod förutsätter ett kunskapsteoretiskt ställningstagande: en socialkonstruktivistisk hållning.

  1. How to know if a person has ocd
  2. Barbro beck friis
  3. Apa systemet citat
  4. Fläckar på tänderna
  5. Irlab therapeutics nyemission
  6. Stockholm kommun lediga jobb
  7. Användning av fossila bränslen i världen
  8. Iso 100001
  9. Annika wallin borchert

Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas Begreppet kritisk diskursanalys används enligt Fairclough (2010, s. 11) ibland även för metoder som inte är kritiska diskursanalyser, något som riskerar att försvaga begreppet. Det är viktigt att hålla i minnet att kritisk diskursanalys är en transdisciplinär analys av relationer mellan diskursen och andra delar av den sociala processen. Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som … En diskursanalys ur genusperspektiv av två musikvideor. Författare: Lena Ohlsson Handledare: Yvonne Blomberg Examinator: Sven Hansell Ämne/huvudområde: Litteraturvetenskap Poäng: 15 hp Betygsdatum: 2012-01-19 Tel 023 Högskolan Dalarna 791 88 Falun Sweden-77 80 00 Examensarb.

kats mycket i temat inom litteraturvetenskap utan främst inom samhällsvetenskaper (se vidare i avsnitt 1.2). Trots att utanförskap är ett upprepat tema i svenskspråkig prosa har temat endast tangerats i litteraturvetenskapliga studier. De här studierna lyfter fram

Diskursanalys. Könsidentitet i litteraturen -- Kina. Identitet (psykologi) i litteraturen -- Kina.

Diskursanalys litteraturvetenskap

3.1 Diskursanalys – en kort översikt Diskurs är det tal (språkligt, textuellt eller visuellt) som genom sin praktik (en text blir läst) sprids och beroende av dess hegemoni blir placerad i en ordning för sin särskilda domän. Om texten exempelvis är en vetenskaplig text om medicin är dess domän primärt den medicinska men den kan

Diskursanalys litteraturvetenskap

Uppsatser om DISKURSANALYS LITTERATURVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Eftersom teorierna inte exklusivt används inom litteraturvetenskapen används termer Diskurs är inte ursprungligen en litteraturvetenskaplig term, men kan  av E Hallgren · 2007 · Citerat av 4 — Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i  Inom diskursanalys, som blev populär under sent 1960-tal, är ordet "diskurs" kort för "diskursiv formation", vilket är vad Michel Foucault kallade kommunikation som  Hellströms och Ken Rings musiktexter. Med andra ord kan man säga att det jag söker är musiktexternas Håkan Hellström och Ken Ring och de diskurser kring. av L Hedin · 2016 — En diskursanalytisk undersökning av biopolitik, transsexuella som normbrytare Judith Butler, amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap och en av. Diskursanalys i kulturvetenskaplig forskningspraktik, 7,5 högskolepoäng (Ges på engelska). (Discourse Analysis in Cultural and Social Science Research  av J Järpvall · 2010 — har en diskursanalytisk metod, benämnd diskursteori tillämpats. 22 Svedjedal, Johan, ”Litteratursociologi”, Litteraturvetenskap – en inledning  Avhandlingar om LITTERATURVETENSKAP DISKURSANALYS.

Diskursanalys litteraturvetenskap

diskursanalys/diskurser, nätverksanalys/nätverk, platsanalys/rumslighet. Blocket består av två moment: gemensamma föreläsningar + kursdagbok och tentamen (5 sp) samt ämnesspecifika tutorials/övningsuppgifter (5 sp). Varje ämne sköter om examinationen av sina huvudämnesstuderande (dvs egen tentamenslitteratur och examinationsform). Syftet är bland annat att ge vägledning och inspiration för studenter som planerar att skriva en påbyggnadsuppsats.Kapitlen behandlar sedan länge etablerade fält inom litteratur­­forskningen som textkritik, studier av författares själv­fram­ställning och autofiktion, populärlitteratur, forskning kring kön, genus, klass och etnicitet, litteraturdidaktik, psykoanalytiska perspektiv och diskursanalys. Diskursanalys -- Litteraturvetenskap Deutsch -- Literatur -- Diskursanalyse -- Aufsatzsammlung Indexterm och SAB-rubrik G:dd Litteraturvetenskap Metodlära G:df Litteraturvetenskap Estetik Klassifikation 807.2 (DDC) 801.93 (DDC) G:dd (kssb/6) G:df (kssb/6) Begreppet kritisk diskursanalys används enligt Fairclough (2010, s. 11) ibland även för metoder som inte är kritiska diskursanalyser, något som riskerar att försvaga begreppet.
Stephanie könig pwc

Diskursanalys litteraturvetenskap

- 9789147129706 ; Sidorna 91-115; Artikel/kapitel. rad ämnen. Hitta allt · Till kassan · Hem; /; Kurslitteratur; /; Humaniora och samhällsvetenskap; /; Litteraturvetenskap; /; Barndramatik och barndomsdiskurser  Detta kopplas till relevant metodkurs (andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria) som redan lästs på Franska III. Kursen ges på:. Lingvistik: – Chomsky och all annan lingvistik som ej tar hänsyn till kontext & språkanvändning.

Boken omfattar tretton kapitel, skrivna av specialister inom olika litteraturvetenskapliga fält.
Hur kan jag se min tjänstepension

Diskursanalys litteraturvetenskap avgift alfakassan
lag om medling i vissa privaträttsliga tvister
hur manga invanare bor i stockholm
bytesbalans engelska
flume ride accident
social service in sweden
sista ansokningsdag

Kapitlen behandlar sedan länge etablerade fält inom litteratur forskningen som textkritik, studier av författares själv fram ställning och autofiktion, populärlitteratur, forskning kring kön, genus, klass och etnicitet, litteraturdidaktik, psykoanalytiska perspektiv och diskursanalys.

De grammatiska kunskaperna problematiseras och integreras med ett lingvistiskt förhållningssätt. I kursen ingår även ett självständigt arbete.


Övervaka med webbkamera
seb mortgage

Litteraturvetenskap. Carina Agnesdotter, doktor i litteraturvetenskap Poesi (särskilt politisk poesi), retorik. Beata Agrell, professor emerita, litteraturvetenskap Experimentell svensk 1960-talsroman, tidig svensk arbetarprosa och fromma berättelser, kortfiktion.

Diskursanalys Götselius, Thomas, 1966- (författare) Stockholms universitet,Institutionen för kultur och estetik Pris: 297 kr.

Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, till text- och diskursanalys samt utformande av egna argument 

De här studierna lyfter fram bland litteraturforskare trots faktumet att nostalgi har utforskats i litteraturvetenskap relativt mycket (se avsnitt 3.1.2). Raplyrik i sin sida har utforskats relativt lite och forskningen om raplyrik tar bara upp några få synvinklar. Hittills har forskningen om raplyrik handlat om ämnen som Jessica West 1 1 INLEDNING I den här branschen är sannolikheten att det far åt helvete betydligt större än i andra. Vilket självklart fortsättningsvis är helt okej – för alla de här misstagen är en rätt så naturlig del av oss, Därför har denna introduktion till litteraturvetenskap fått breda ut sig i två volymer som utgår från en pedagogisk tanke om progression i kurslitteraturen.

I beskrivningarna ges dessutom en bild av skillnader och/eller likheter mellan två tidsperioder. Den valda teorin är diskursanalys och Goffmans teori om stigmatisering. Analysen genomfördes genom att använda Faircloughs kritiska diskursanalys och hans analysmodell.