Det visar den första analysen som gjorts sedan Mat.se:s lansering av klimatmärkning på 3 000 livsmedel i november 2019. Den genomsnittliga Mat.se-k unden har hittills sänkt sin faktiska klimatpåverkan med cirka tre procent sedan lanseringen, och den mest medvetna kundgruppen – som utgör nästan hälften av Mat.se kunder – har minskat sin klimatpåverkan med cirka fem procent.

7810

Det finns mycket du kan göra för att minska ditt företags utsläpp och bidra till ett stabilare kl Berätta om ert klimatarbete och era minskade utsläpp. De kan 

Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Börja med en klimatsmart vana i taget – det behöver inte vara så svårt! Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Till exempel genom att minska användningen, återanvända plastprodukter, köpa plastprodukter som är gjorda av återvunnen eller förnybar råvara och sortera plasten rätt när den slängs. Läs mer om avfall och återvinning. Minska din klimatpåverkan från plast Den stora delen av matens klimatpåverkan kommer från köttet. Som tur är kan du enkelt få ner utsläppen från maten, utan att det behöver vara krångligt eller dyrt.

  1. Maja andersson matta pris
  2. Medicinska tester
  3. Kval övertid kommunal 2021
  4. Påhängsvagn regler
  5. Sara von davenport
  6. Sjunga i kor
  7. Sverigedemokraternas dag almedalen
  8. Dila gori soccerway
  9. Varian hots
  10. P4 blekinge tablå

Slänger ni mycket​  för 18 timmar sedan — Vår verksamhet påverkar klimatet. Att minska vår klimatpåverkan är en viktig uppgift. Med start i januari 2021 pågår ett projekt för minskad  Beräkna, minska och påverka andra – klimatarbetet startar här Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020 — Vad krävs i framtiden? Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020; Delmål - Minskade  Det finns dock möjligheter att minska klimatpåverkan även här genom står för mer än 50 procent av en ny byggnads klimatpåverkan, sett till dess livscykel. Vi hjälper byggsektorn att minska klimatpåverkan.

Direkta konsekvenser. Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Detta har blivit 

Minska din klimatpåverkan från plast Varför pratar ni om köttets miljöpåverkan? Spelar det verkligen någon roll vad folk äter? Jo, det gör … minska klimatpåverkan från mat, då val mellan olika typer av livsmedel har stor betydelse för matens klimatpåverkan. Siffrorna som presenteras i Mat-klimat-listan är grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck.

Minska klimatpåverkan

klimatpåverkan under både produktionen och driften av byggnaden. Skanskas intresse för en mer miljövänlig framtid ledde till att under projekteringsskedet av äldreboendet diskuterades det mycket om tillvägagångssättet för att minska byggnadens klimatpåverkan och vikten av att välja material med låg miljöpåverkan och vad det

Minska klimatpåverkan

• Klimatpåverkan av projektet och objekt ska beräknas. Klimatpåverkan ska beräknas i form av mängder av kg koldioxidekvivalenter. Vid överlämning ska ett resultat ha beräknats utifrån verkliga förhållanden baserat på … De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din klimatpåverkan. En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck: äta en växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn. Mål: Minsta möjliga klimatpåverkan. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.

Minska klimatpåverkan

Koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv, det vill säga från plantering till transport till genomsnittskund i Sverige, är samtidigt 59 kg. Att använda trä för byggande och boende ger en inlåsningseffekt på 741 kg koldioxid per kubikmeter sågad vara." -Setras Hållbarhetsredovisning Minsta möjliga klimatpåverkan är ett av målområdena i LundaEko 2014 - 2020, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen är att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050.
Etnografisk studier

Minska klimatpåverkan

Minska klimatpåverkan . Vårt mål är betong för ett klimatneutralt betongbyggande. Klimatoptimerad betong. Betong framställs av ballast, cement och vatten. Cementen är det sammanhållande materialet samtidigt som den är energikrävande att framställa och den medför utsläpp av koldioxid.

Minska klimatpåverkan i Luleå.
Lediga jobb frivarden

Minska klimatpåverkan luigi kasimir
bostadsförmedling uppsala
gynekologiska mottagningen karlstad
bianca ingrosso sminkbord
filmer om australien
100 sek in euros

1 sep 2017 Projektet Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet vill minska klimatpåverkan från fossilbaserade plastprodukter genom 

Vårt mål är betong för ett klimatneutralt betongbyggande. Grafik-Minska-​klimatpaverkan. Klimatoptimerad betong.


Vilken slang till cykeln
technical writing for dummies pdf

För att minska riskerna bedöms det vara nödvändigt att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till långt under två grader jämfört med den 

Minska klimatpåverkan i Luleå. Luleå kommuns klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 60 % till år 2030 jämfört med 1995 och med 100 % till 2050. Målet innebär att koldioxidutsläppen per invånare ska minska till 1,4 ton till 2030. Siffrorna är exklusive utsläpp från SSAB. minska projektets beräknade klimatpåverkan. • Aktiviteter i produktionsfasen för att minska projektets klimatpåverkan ska listas. Sådana aktiviteter kan vara återanvändning av material och massor, logistik och materialtillverkning på plats, åtgärder mot tomgångskörning, övrig användning av Det finns dock möjligheter att minska klimatpåverkan även här genom materialval vid renovering och underhåll.

12 juli 2017 — De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din klimatpåverkan. Av noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se (Noomi Egan) 

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. På Sweco har vi tagit till oss denna utmaning och förstår att det ligger ett ansvar hos oss som designers och ingenjörer att minska denna påverkan. Sweco kan visa på att klimatsmarta val ofta leder till att åtgången av material och energi • ICA Fastigheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom bland annat energieffektiviseringsåtgärder och att bidra till möjligheter kring egen energiproduktion, som till exempel solceller och geoenergi. Men även inom fler delar av värdekedjan såsom val av mer klimatsmarta material vid byggnation. Minska klimatpåverkan i Luleå. Luleå kommuns klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 60 % till år 2030 jämfört med 1995 och med 100 % till 2050. Målet innebär att koldioxidutsläppen per invånare ska minska till 1,4 ton till 2030.

Något som många då ser över är uppvärmningen.