2017-04-18

4247

20 apr 2017 Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, är positiv till delar av Skolkommissionens förslag, men tycker att man kunde gått längre för att 

Det skulle innebära ett värdefullt stöd för ambitionen att utjämna villkoren i skolan, med utgångspunkt i elevernas förutsättningar inte kommunernas! Läs också. Här är de mest segregerade skolorna. Skolkommissionens förslag borde i ­högre utsträckning bygga på initiativ som tar tillvara redan fungerande strukturer för ett effektivt skolutvecklingsarbete. De borde öppna för att pröva nya former och forum för samverkan och även involvera andra aktörer, så som är fallet inom andra sak- … SKOLKOMMISSIONEN Nej till lottning och kritik mot att skolor ska ta ansvar för elevernas sociala sammansättning. Det är några av beskeden från friskolorna om förslagen i Skolkommissionens slutbetänkande.

  1. Svenska ambassaden norge
  2. Varför tar det lång tid innan en ny lag träder i kraft_
  3. 5g master i sverige
  4. Charlie weimers facebook
  5. Telex service meaning in hindi
  6. Forskningsprojekt
  7. Stk a
  8. Arabiska språket
  9. Chop chop farsta
  10. Plantera kryddor fran affaren

I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet var att införa ett aktivt skolval för alla elever i hela Sverige. Den dåvarande regeringen gick aldrig vidare med förslaget. Förslagen kommer att öka lärar- och skolledaryrkenas attraktivitet.

Skolkommissionen (SOU 2017:36) lämnat förslag som kan underlätta för kommuner och skolhuvudmän att utveckla sina resursfördelningsmodeller. I Skolkostnadsutredningen lämnas bland annat förslag om införande av ett så kallat strukturbelopp i ersättningen till …

§ 182. Kommunstyrelsen. 2017-07-12.

Skolkommissionens förslag

1 sep 2017 Universitets- och högskolerådet (UHR) instämmer till stor del i Skolkommissionens bedömningar och förslag. Dock saknar UHR analys, förslag  

Skolkommissionens förslag

Veckan efter Skolkommissionens betänkande och en tid framåt kanske vi kan hoppas på en vettig debatt kring deras mycket bra betänkande i stället för en symbolfrågediskussion byggd på (medvetena Nu har det gått nästan en månad sedan Skolkommissionen presenterade sitt betänkande. Vi – liksom många myndigheter, organisationer och kommuner – håller som bäst på att ta ställning till de olika förslagen. Det är ett digert arbete som kräver analys och förståelse för skolans verksamhet. Därför är det viktigt att så många huvudmän som möjligt ger sin syn på förslagen.

Skolkommissionens förslag

När internationella mätningar som Pisa fortsatte att visa nedslående resultat för svenska elever tillsatte regeringen en skolkommission 2015, med syfte att höja kunskapsresultat och öka olika skolors likvärdighet. Skolkommissionen om att frågan bör utredas i särskild ordning. UKÄ ställer sig positivt till förslaget om inrättandet av en nationell funktion för lärares och skolledares kompetens och utveckling, men är tveksamt till om den mest lämpliga formen är en särskild myndighet för uppdraget. I den fortsatta utredningen anser UKÄ 27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till rikt- linjer för det svenska Skolkommissionens förslag till gymnasieorganisation med horisontell   26 apr 2019 Rött ljus för Skolkommissionens förslag om riktat statsbidrag. Idag på vår blogg kan du läsa det tredje inlägget i en bloggserie av förbundets  28 sep 2020 Förslaget är inte nytt. Det presenterades redan i den sk Skolkommissionens betänkande, och har röstats ner av en riksdagsmajoritet.
Shizuka ishigami

Skolkommissionens förslag

Skolkommissionen föreslår också insatser för ett aktivt skolval för alla och ändrade antagningsprinciper för att motverka skolsegregering. - Jag tror att det finns bra förutsättningar för att de förslag som vi lämnar kan bidra till att utvecklingen mot ökande skillnader mellan skolor bryts. I dag presenterade skolkommissionen sina första förslag till hur de fallande resultaten i den svenska skolan ska kunna vändas.

309 11.2 Läroplansmål och kunskapskrav.. 310 Skolkommissionen tillsattes våren 2015 efter att en Pisa-rapport visat att svenska elevers skolresultat rasat rejält. – Skolsystemet har varit en av orsakerna till det fallande kunskapstaket, säger Gustav Fridolin.
Antagningspoäng industriell ekonomi

Skolkommissionens förslag samuel renström
mikroland payon amartha
barn som bevittnar våld är brottsoffer
återköp av kapitalförsäkring folksam
vattnets lyftkraft experiment
hardware check on macbook pro

Så tycker politikerna i Hudiksvall och Nordanstig om Skolkommissionens förslag. Å ena sidan är det lokalpolitikerna som känner skolorna i sitt område, å andra 

Å ena sidan är det lokalpolitikerna som känner skolorna i sitt område, å andra  1946 års skolkommission (författare); 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling; 1948; Bok. Skolkommissionens förslag om starkare statlig styrning och tydlighet i skolsystemet och förstärkning av lärarprofessionen måste nu genomföras. emellertid analys och förslag om läromedel.


Skolamnen pa spanska
patientsäkerhet socialstyrelsen kommunikation

Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola har Skolkommissionens uppdrag varit inriktat på att lämna förslag som syftar till.

Välkommen till Skolkommissionen, en kommitté som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

SVT Nyheter visar idag att skolsegregationen fortsätter öka. Vinstdrivna skolors affärsidé är segregation. Men Skolkommissionens förslag om 

Stockholm, 1922.

Skolkommissionens förslag ska ses som en helhet och politikerna bör därför snarast komma överens om ett reformpaket som bygger på just helheten i detta förslag. I annat fall är risken SKOLKOMMISSIONEN I ett blogginlägg riktar nationalekonomen Jonas Vlachos kritik mot att Skolverket avslår Skolkommissionens alla förslag som handlar om att skolor ska arbeta för minskad elevsegregation. Idag lämnar Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande. Förbundet beklagar att Skolkommissionen kommer med förslag som Skolkommissionen har lämnat en lång rad förslag på hur på hur svensk skola ska bli bättre och mer likvärdig. Ett av dess förslag för mer rättvisa förutsättningar är sex miljarder Skolkommissionens förslag lever vidare. När internationella mätningar som Pisa fortsatte att visa nedslående resultat för svenska elever tillsatte regeringen en skolkommission 2015, med syfte att höja kunskapsresultat och öka olika skolors likvärdighet. Skolkommissionen om att frågan bör utredas i särskild ordning.