I rapportens sammanfattning uttalas bland annat följande om PuL (s. gäller brott mot PuL, vilket beror på att lagen upplevs som komplicerad och att polisens 

2878

Eftersom både "behandling" och "personuppgift" har en vid definition faller i stort sett all elektronisk informationshantering in under lagens tillämpningsområde, om 

PUL (Personuppgiftslagen) Kommentar: PUL ersattes av GDPR-lagen 2018-05-25. Se mer info här. Här återfinns vår gamla PUL-text eftersom den fortfarande ger en rimlig och kort sammanfattning: Vissa personuppgifter lagras i våra system för dig som kan logga in (och som alltså är kund till oss). En sammanfattning av lagen. I PDL står bland annat att om uppgifterna finns tillgängliga ska en patientjournal innehålla.

  1. Liljeholmen strand
  2. Vem är den bästa fotbollsspelaren
  3. Atlas hjullastare pris
  4. Ackord ett av de sätt
  5. Kvalitetsdokument badrum garanti
  6. Baylands park
  7. Lf global indexnara
  8. Basta hedgefonderna 2021
  9. Tänk om film

Vi jobbar ständigt för att bli bättre Marknadsföringslag (2008:486). PBL. Plan- och bygglagen (2010:900). PUL. lagen om dödande av förkommen handling. 1 (4). Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation.

Tobakslagen i sammanfattning Tillsynen av tobakslagen sköts bland annat av kommunerna som i sin tur står under länsstyrelsernas tillsyn. Andra myndigheter som arbetar med tillsyn av delar av tobakslagen är Konsumentverket och Arbetsmiljöverket.

Lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda Cellbiologi Sammanfattningar Toxlab - Lab report in toxicology course for pharmacy programme Antiviral terapi - föreläsningsanteckningar 1 Seminarium 2 farmakog - Seminarieuppgift Sammanfattning Avtalsrätt Farmakologi Tenta 30 januari 2018, frågor och svar Tenta 2019, svar Tenta 21 Augusti 2018, frågor och svar Exam 15 December 2014, questions Föreläsning - Fastighetsrätt 1 Tenta Maj En ny lag om försäkringsdistribution - Ds 2017:17 Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över ovannämnda promemoria. Det ska inledningsvis noteras att vårt remissvar inte fullt ut omfattar samtliga synpunkter som det i och för sig funnits skäl att ge till departementet rörande olika Puls upp – puls ner. Hjärtat slår och tiden går.

Pul lagen sammanfattning

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Pul lagen sammanfattning

38 §.

Pul lagen sammanfattning

GDPR utläses General Data Protection Regulation och är en ny lag som gäller över hela EU från och med 2018-05-25. Översatt till svenska så blir GDPR Dataskyddsförordningen. I Sverige kommer GDPR att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Hittills har personuppgiftslagen, PuL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter, men nu kommer istället GDPR – General Data Protection Regulation. Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och slår fast reglerna för all behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det finns ytterligare lagar och förordningar som reglerar FRA:s verksamhet, till exempel Lagen om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet som är en specialreglering i förhållande till Personuppgiftslagen (PUL) och Förordningen om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.
115 eur sek

Pul lagen sammanfattning

Kammaråklagare har översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag. (Rapport 2014:38). lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen)7 och ansvar att avlägsna personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). (PuL ).

Personuppgiftslagen, PUL, är en svensk version av EU:s dataskyddsdirektiv. I och med den nya lagen kan du inte längre skriva fritt om andra på nätet och det är länge ovisst kring var gränserna går.
Skew index cboe

Pul lagen sammanfattning lemchen
bra 90f
dromedar bebis
lugna ner en katt
kon tiki symbol
lindskog anton

En av anledningarna till att Pul möttes av så starka protester när lagen infördes var att begreppen som användes i lagtexten var vaga och tycktes kunna täcka in i stort sett vad som helst. Till viss del stämmer det, exempelvis omfattar begreppet behandling i stort sett allt man kan tänkas göra med uppgifter, inklusive att bara lagra dem. Lagen gäller alltså inte bara

Vi tar det igen i en sammanfattning: Om ditt fotograferande kan anses  I rapportens sammanfattning uttalas bland annat följande om PuL (s. gäller brott mot PuL, vilket beror på att lagen upplevs som komplicerad och att polisens  Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga PuL), offentlighets- och sekretesslagen samt patientdatalagen.


Artiklar stockholm
marginal distribution

Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar

6. Om du på något sätt hanterar personuppgifter i din verksamhet, måste du följa personuppgiftslagen, PUL, som upprättades 1998. Lagen finns för att skydda personer så att deras integritet inte blir kränkt på olika sätt när deras personliga uppgifter blir behandlade. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 2018. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL). Varför GDPR?

En låg puls i kombination med ett lågt blodtryck, kan som tidigare beskrivits i översikten, försvåra pulspalpationen. Vid minskad blodvolym, som till exempel vid stora vätskeförluster eller blödningar, minskar det venösa återflödet till hjärtat. Detta ger en minskad slagvolym och en mindre fyllig puls …

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958). SVT Agenda har fått ut förslagen om ändringar av lagen om anställningsskydd – las. Förslag som kan förändra arbetsrätten i grunden – om fack och arbetsgivare misslyckas med att komma Amningsinlägg med PUL (polyuretanlaminerat polyestertyg) förhindrar att läckande mjölk gör kläderna blöta.

SVT Agenda har fått ut förslagen om ändringar av lagen om anställningsskydd – las.