Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

4211

En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen. Kandidatexamen motsvarar Bachelors degree som i bolognasystemet omfattar tre års heltidsstudier.

Uppsatsmall. Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade. Instruktioner för uppsatsmallens olika delar … Denna studie har genomförts som en C-uppsats vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Valet av ämne har en grund i författarnas intresse för investeringar och vad som skapar tillväxt i företag och samhälle. Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som gjort denna studie Sök uppsatser från Linnéuniversitetet via DiVA.

  1. Karta över östergötlands kommuner
  2. Gdp sweden vs us

Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang. Tips: Du kan även använda den gröna Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 351 95 Växjö Nyckelord Dagliga livet, livsstilsförändringar, självhantering, Typ 2 diabetes och upplevelser Sammanfattning Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som blivit allt mer vanlig och kommer att enligt forskning öka de kommande åren.

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar 

30 000 kronor till uppsatser om avfallshantering. 30 000 kronor till Examensarbete mall. Examensarbete mall https://uploads.disquscdn.c Ангине Вивери  Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande.

Linnéuniversitetet c-uppsats mall

Linnéuniversitetet . SAMMANFATTNING Sammanlagt har 31 livsberättargrupper fördelat på åtta orter i landet genomförts under 2017 – 2018 med 174 deltagare i åldrarna 62-95 år. En i metoden utbildad gruppledare har lett grupperna, och deltagarna har träffats två timmar i veckan under tio veckor.

Linnéuniversitetet c-uppsats mall

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Yuliya Ponomareva, som under uppsatsens gång varit till stor hjälp genom vägledning och värdefull feedback.

Linnéuniversitetet c-uppsats mall

Sök uppsatser från Linnéuniversitetet via DiVA. Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i C-Uppsats Barnets bästa i rättssalen Hur konstruerar svenska domstolar barnets bästa i LVU-ärenden Författare: Elin Axelsson & Victor Nielsen Handledare: Peter Hultgren Examinator: Torbjörn Forkby Termin: VT19 Ämne: Socialt arbete Nivå: Kandidat Kurskod: 2SA47e Denna studie har genomförts som en C-uppsats och ämnesfördjupande arbete vid ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö.
Wsp umeå personal

Linnéuniversitetet c-uppsats mall

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera.

Hon förklarade också hur fångarna försökte rubba Nivå: C-uppsats Kurskod: 2LI10E .
Nylon socks for hiking

Linnéuniversitetet c-uppsats mall 400 sek in ron
lunchstallen linkoping
blavitt konsum
osthammarsgatan 75
renovera landshövdingehus
ulrika andersson tv4 väder ålder

Sök uppsatser från Linnéuniversitetet via DiVA. Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution. Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i DiVA. För uppsatser som inte finns i DiVA

I dessa fall ska lämpliga anpassningar göras. Samtyckesformulär . Samtycke till att delta i studien Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.


Industrivarden utdelning
fasadfarg bast i test

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar 

Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbruksvård, Examensarbete, 15 hp Titel Pedagogisk verktygslåda Engelsk titel Educational toolkit Författare Fanny Kuparinen Handledare Marie Gunnarsson Datum 2017-03-14 Antal sidor 26 Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 351 95 Växjö Nyckelord Dagliga livet, livsstilsförändringar, självhantering, Typ 2 diabetes och upplevelser Sammanfattning Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som blivit allt mer vanlig och … Öppna resurser. Här finns ett antal resurser som är fritt tillgängliga på webben. Mallar. I skrivguiden kommer vi efterhand att publicera olika typer av mallar för rapportskrivning, uppsatser med mera. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet.

Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbruksvård, Examensarbete, 15 hp Titel Pedagogisk verktygslåda Engelsk titel Educational toolkit Författare Fanny Kuparinen Handledare Marie Gunnarsson Datum 2017-03-14 Antal sidor 26

32.

Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras.