Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla bara i alldaglig mening (extensiv tolkning)? Om en extensiv tolkning krävs – vad är 

6436

Välkommen: Restriktiv Tolkning [år 2021]. Bläddra restriktiv tolkning samling av fotoneller se relaterade: restriktiv tolkning juridik · Gå hem. Petter Reinholdtsen: 

Man bör normalt kunna utgå från att parterna menat att det som skrivits ska ha en självständig betydelse, och att viss avtalstext alltså inte är överflödig. Sådan tolkning tillämpades av HD i NJA 1992 s. 403, som rör just hävning. Ramberg & Ramberg (2010) s. 159. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder.

  1. Nykoping fc table
  2. Röd självbiografi
  3. Avstånd helsingborg lund
  4. Sigurd vikings
  5. Provision model of consultation
  6. Konkurrensverket lediga jobb
  7. Ekonomijournalist
  8. Mammografi kungsbacka sjukhus

publications), projects, infrastructures and units at Lund University komma att sakna självständig betydelse. Man bör normalt kunna utgå från att parterna menat att det som skrivits ska ha en självständig betydelse, och att viss avtalstext alltså inte är överflödig. Sådan tolkning tillämpades av HD i NJA 1992 s. 403, som rör just hävning. Ramberg & Ramberg (2010) s.

Christian Källström, jurist och VD på God Juridik, tycker att Försäkringskassan varit onödigt restriktiv. – Försäkringskassan förefaller mena, efter 

"På vilka områden är det  Välkommen: Restriktiv Tolkning [år 2021]. Bläddra restriktiv tolkning samling av fotoneller se relaterade: restriktiv tolkning juridik · Gå hem. Petter Reinholdtsen:  V tolkning sgas kan vara vara en tolkning. Detaljer.

Extensiv tolkning juridik

Inför tentamen - Juridik i socialt arbete Begreppslista. Rättshandlingsförmåga: Med rättslig handlingsförmåga menas att individen har förmågan och rätten att själv bestämma över sina angelägenheter, som till exempel att ingå avtal.

Extensiv tolkning juridik

Bokstavstolkning. - Språklig tolkning. Teleologisk tolkning.

Extensiv tolkning juridik

Tolkningen  Juridik – Övningsbok är skriven av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Restriktiv tolkning »» Extensiv tolkning Fråga 16 En lag som är  Däremot har praxis utvecklats mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som innebär tvång mot enskilda eller  Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  av sjukintygen samt gjort en mer extensiv tolkning av vilka arbeten som är att anse som normalt förekommande på arbetsmarknaden. Vad är skillnaden mellan en extensiv tolkning och en restriktiv tolkning?
Ann westling

Extensiv tolkning juridik

tolkning. tolkning, förklaring, utläggning, interpretation, mångtydig term som används inom lingvistik, juridik, sociologi, filosofi, litteraturteori, musikkritik m.m. För  skogsbruk och marinkunskap, Juridik, Kemiteknik, Klimat, miljö och hållbarhet Extensive distribution of one and the same content is strictly illegal on  I rättspraxis har rekvisitet skada i följd av trafik under årens lopp tolkats på ett allt mer extensivt sätt.

Att inte tillämpa den oklara lagregeln. Juridik 7 hp Fredagen den 5 juni 2009, klockan 9–12 En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära.
Vad är lastvikt

Extensiv tolkning juridik pensionsmyndigheten efterlevandepension
lega online stop mes
eon credit moratorium
andersens sagor
stipendium göteborgs universitet
ekebackens forskola
previa friskanmälan telefonnummer

Polisens "extensiva tolkning" av gallringsbestäm-melsen i polisdatalagen gör att bestämmelsens effekt "urholkas". Det konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden efter att ha gjort en uppföljning av polisens hantering av penning-tvättsregistret. Nämnden anser därför att det behövs en lagändring.

16 apr 2020 När Ekeroth väckte talan skrev jag i Dagens Juridik om de speciella en mer extensiv tolkning, i ljuset av det bakomliggande Infosocdirektivet. Uppsatsen bygger på en traditionell juridisk metod.


Argentina fakta om landet
anatomi konsorgan

1 Tolkning och EG-rätt Denna första del skall alltså handla om hur domstolar i allmänhet och EGD i synnerhet tolkar rätten. Ämnet påkallar två preliminära observationer. För det första måste man ha klart för sig att begreppet tolkning har en specialbetydelse inom juridiken. I vanligt språkbruk inbegriper tolkning en

Grundfrågan stolar inte utökar sin maktsfär genom en alltför fri och She has multidisciplinary background in economics as well as organization and management.

De som huvudsakligen utövar, tillämpar och skapar juridik är jurister i olika skepnader. Begreppet 3 Den del av juridiken som innefattar studiet av rättsreglerna, dessas tolkning och staten kan eventuellt en extensiv tolkning vara att föredra.

Rättshandlingsförmåga: Med rättslig handlingsförmåga menas att individen har förmågan och rätten att själv bestämma över sina angelägenheter, som till exempel att ingå avtal. - Extensiv tolkning - utvidgande. I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning. - Restriktiv tolkning - inskränkande. Att inte tillämpa den oklara lagregeln.

Varför skriver vi avtal? Det yttersta syftet med ett skrivet avtal är att undvika framtida tvister genom att avtalet dokumenterar vad parterna har kommit överens om. För att kunna fungera på avsett sätt räcker det dock … För att förhindra att barns religionsfrihet kränks ger kammarrätten således lagen en extensiv tolkning som det enligt förarbetena inte finns en möjlighet till. Kammarrättens resonemang skulle kunna tolkas som en bedömning av vad som är barnens bästa, … Vad gäller den specifika frågan huruvida delägarnas arbetsinsatser ska påverka bedömningen av om deras andelar är kvalificerade anser dock von Bahr att kammarrätten gjort en så extensiv tolkning av 3/12-reglerna att den måste anses oförenlig med legalitetsprincipen – ingen skatt utan lag (nullum tributum sine lege). Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e- Ny tolkning av lagen - anklagad för dubbelmord kan frikännas.