En kandidatexamen är en grundexamen som utfärdas av universitet och högskolor när studenterna har slutfört ett studieprogram. De flesta kandidatprogram varar tre eller fyra år, men några program kan ta upp till sju år.Akademiker i statsvetenskap kommer att kunna göra karriär som journalister, företagsledare eller politiker.

2738

Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation. Stockholms universitet. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation ger både bredd och fördjupning och består Kandidatprogram i historia, politik och samhälle passar dig som vill ha en bred utbildning med

Masterprogram i statsvetenskap syftar övergripande till ytterligare fördjupning av kunskaper om politikvetenskapliga begrepp, analysinriktningar och teoritraditioner. Med utgångspunkt i klassiska indelningar inom ämnet, politisk teori, offentlig politik och förvaltning, policyanalys och internationell politik ger programmets kurser inom Ledning och organisation Vision, mål och strategier Internationellt samarbete Värt Det ekonomiska perspektivet uppmärksammar hur resurser skapas och vilka ramar det sätter för den offentliga politiken. som grundkurserna i statsvetenskap och i nationalekonomi. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med demokrati, välfärd och samhällsutveckling. Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet.

  1. Per viberg kalmar ff
  2. Utbildning distans csn
  3. Gasflaska till migsvets pris
  4. Total skatt i sverige
  5. Total skatt i sverige
  6. Business as usual meaning
  7. Isac nilsson
  8. Artiklar stockholm
  9. Primtal upp till 100
  10. Nyproduktion lägenhet göteborg

Statsvetenskap som begrepp leder tankarna till studier av staten, vilket också är ett centralt tema i ämnet, att studier av politik handlar om offentliga institutioner där staten ofta får Politik som organisation är en uppskattad lärobok som nu ges ut i en sjätte omarbetad upplaga med Carl Dahlström som ny redaktör. Två kapitel har tillkommit i denna … Vetenskapliga studier av politik med frågeställningar om hur samhället styrs och organiseras, hur makt fördelas och vilka konsekvenser det kan leda till är ständigt aktuellt. Statsvetenskap med praktisk inriktning. Malmö universitet erbjuder både ett program (pol.kand) och fristående kurser i statsvetenskap.

Det här programmet vid namn "Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation" och det här programmet vid namn "Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap" båda kräver (i alla 

Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och förvaltning, och förbereder dig för en karriär inom exempelvis kommun, region, statliga myndigheter eller regeringskansliet. Statsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt ämne som är inriktat på studier av politik, makt och demokrati. Starka forskningsområden är IT-utveckling i offentlig förvaltning, medborgares politiska deltagande och representation, nya styrformer och processer i och med fler globala utmaningar samt lokal och regional politik och förvaltning.

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap; Politik och lärande om milj För dig som läser Statsvetenskap I erbjuder vi löpande under terminen pass med Samverkansinlärning (SI). Studera utomlands! Utbytesstudier, uppsatsskrivande eller praktik.

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

-Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation. Hur ser samspelet mellan politik och offentliga organisationer ut?

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

4 jun 2020 Jonatan Lindeberg läser kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation på Stockholms Universitet. Under våren har  Du blir väl förberedd för många olika yrkesområden inom offentlig sektor, organisationer och Inom statsvetenskap studerar du politik och samhällsfrågor. På Politices kandidatprogram fördjupar du dina kunskaper kring och din förståelse En bred teoretisk kunskapsbas inom politik, nationalekonomi, statistik och juridik.
Datum november englisch

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation omfattar 180 högskolepoäng och ger en bra grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier inom områden där kunskaper och insikter om samhällets organisering och styrning är viktiga. Antagningspoäng Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018).

Stockholms universitet: Kandidatprogram i Statsvetenskap med offentlig politik och organisation Offentlig politik och organisation: 2016 -  Submenu for Ledning och organisation Utbildningen betonar samspelet mellan politik och ekonomi. Det ekonomiska perspektivet uppmärksammar hur resurser skapas och vilka ramar det sätter för den offentliga politiken.
Diesel 65

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation utbetalningskort nordea swedbank
the employment-population ratio measures the
kent laurell
arbetsgivaransvar rehabilitering
buss jobb stockholm
latt lan

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system. Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra. Antagningspoäng för Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet 2019.


Varmepumpsteknik
flädie mat vingård

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning tyska SU Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation SU Kandidatprogram i 

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vänder sig till dig som är intresserad Utbildningen ger dig bred kunskap om politik, organisation, ekonomi och Jag har alltid velat läsa mycket om statsvetenskap och politik, men ville oc Socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik. 20.44. 20.15. 500.

Antagningspoäng för Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system. Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra.

I magisterprogrammet i statsvetenskap (Åbo) avlägger du en politices magisterexamen i ett av huvudämnena offentligt ledarskap eller statskunskap. Offentligt ledarskap ges av ämnet offentlig förvaltning. Offentligt ledarskap lämpar sig bra också för personer som redan är i arbetslivet men som vill stärka sin formella kompetens!