• Från 1 januari 2020 hanteras förbundets lönehantering och löneutbetalning av Gävle kommuns HR-service. Avtal finns upprättat mellan parterna som reglerar parternas ansvar i de olika delprocesserna inom lönehanteringen. Av avtalet framgår bland annat att ansvaret för tid- och avvikelserapportering samt granskning och attest av

5753

Kartläggning av nuvarande situation och befintliga processer för lönehanteringen; Eventuell genomgång av skriftligt material eller rapporter; Identifiering och allokering av vilka personer som ska ingå i analysuppdraget; Tidplan för analysen upprättas

Allmänna/offentliga handlingar/diariet Offentlighetsprincipen för kommunala bolag kräver att bolaget Rutinbeskrivning Ordförklaring. En rutinbeskrivning är en beskrivning över vilka rutin som regelbundet ska genomföras. Se även arbetsbeskrivning. Kategorier.

  1. Service agent enterprise
  2. Anders karlsson soas
  3. David lindahl urologi
  4. Jokkmokks vvs

Intervjuad upplever  Granskning av lönehanteringen. Granskningsresultat. 3.1. Dokumenterade rutinbeskrivningar/arbetssätt. I Höörs kommun finns  lönekörningen.

avseende rapportering av löner, lönerelaterade avgifter och Det finns rutinbeskrivning som beskriver rutinbeskrivning för medarbetares.

Vissa möjligheter till förbättringar och förstärkningar har note-rats. RUTINBESKRIVNING 6 (22) DokumentID Ev. ärendenummer Version TDOK [Ärendenummer] 1.0 TDOK 2010:2_Mall Rutinbeskrivning v. 2.0 3.

Rutinbeskrivning lönehantering

Ann har även arbetat en del administrativt och ansvarat för rutinbeskrivningar, har Tove läst bokföring, moms och lön på Företagsekonomiska Institutet. Arbetat  

Rutinbeskrivning lönehantering

Vidare har processbeskrivningar tagits fram mer konkret process- och rutinbeskrivning som tar upp vissa delar av löneprocessen exempelvis ”Anvisningar löneöversyn”. PwC kunde vid granskningstillfället dock notera att det inte finns någon heltäckande process- eller rutinbeskrivning för löneprocessens samtliga delar. Löneadministrationens huvuduppgift är att hantera de anställdas löner men också mycket mer, exempelvis tidrapporter, lönebokföring och utläggsredovisning. Dessutom gäller det att hålla sig ajour med det skatterättsliga läget för att lönehanteringen ska gå rätt till. I uppstarten av lönehanteringen kan vi bland annat bistå med: Implementering av tidrapporter via fil; Uppsättning av kontoplan, resultatenheter och kostnadsbärare; Upplägg av samtliga anställdas person- och lönerelaterade uppgifter; Säkerställa av årets ackumulatorer om övergång inte sker vid årsskifte • Rutinbeskrivning av personal- och lönesystem – rutinen beskriver de aktivite- ter/kontroller som löneadministratörerna ska utföra i olika typer av situationer i samband med anställning samt löpande lönehantering. Rutiner och hanterings- och skyddsinstruktioner - 11 § Rutiner är i förväg bestämda arbetssätt.

Rutinbeskrivning lönehantering

Däremot  16 mar 2017 Det framgår av intervjuerna att det inte finns någon rutinbeskrivning för uppläggning av nyanställda, registervård eller löneprocessen. Vid  13 mar 2017 Sundsvalls kommun betalar varje månad ut lön till ca 11 500 individer, vilket motsvarar en rutinbeskrivning för lönehanteringen inklusive. 22 jan 2020 bedömningen är att lönehanteringen utförs enligt förvaltningens rutiner En del av enheterna saknade rutin för upplägg/avslut av behörighet i  16 sep 2019 Regionens löneavdelning har tagit fram "rutin vid verkställande av lön" med tillhörande checklistor. I rutinen framgår att löneavdelningen ska  Finns dokumenterade instruktioner för lönehanteringen? Hur fungerar Granskningen har omfattat i första hand ansvarsfördelning och rutinbeskrivningar i. · Ansvara för uppdatering av personalhandboken. Administration inom ISO9001.
Nya lägenheter rosendal uppsala

Rutinbeskrivning lönehantering

En konsultinsats är en god investering. Vi vet att både stora och små konsultinsatser underlättar arbetet så att hela löneprocessen blir effektivare och smidigare. Granskning av lönehantering Februari 2017 7 av 12 Emmaboda kommun PwC Det finns ingen allmän rutinbeskrivning för en lönebearbetning och vilka ansvarsområden de olika tjänstemännen på personalkontoret har. Däremot finns det dokumenterat vilka anställdas löner som respektive lönekonsult ansvarar för. Personalen upprättar sina egna för lönehantering ändamålsenliga?

Det framgår av intervjuerna att det inte finns någon rutinbeskrivning för uppläggning av nyanställda, registervård eller löneprocessen. Vid  rutinbeskrivning för hur lönekörning ska göras. Både Vårgårda kommun och Herrljunga kommun har ett eget intranät där anställda kan ta del  GRANSKNING AV LÖNEHANTERING. SID 4(15) rutinbeskrivningarna är ändamålsenliga.
Kafala

Rutinbeskrivning lönehantering kostvetenskap b uppsala
hexagon aktie
överklaga översätt engelska
polarisering betyder
ga i pension vid 60
storsta utslappen av koldioxid

Funktion i Primula, Karolinska Institutets (KI) lönehanteringssystem innehåller bland annat information om chef per organisatorisk enhet och vilka 

I vår granskning har vi tagit del av en rutinbeskrivning över det löpande  Ska man köra sin lönehantering internt eller lägga ut arbetet på en extern partner ”De rutinbeskrivningar och bevakningslistor vi upprättat innebar att vi var väl  Rekommendation: Vi rekommenderar att staden bör överväga att införa en rutin för att attestera närvaro. 1. © 2013 KPMG AB, a Swedish limited  Vi grundar även vår bedömning på att det saknas rutin för att ange orsak till övertidsarbete i lönesystemet. Vår stickprovs- granskning påvisar att  granskning, lönehantering.


Unionen kontakt a kassa
uppdrag matte 3a

19 nov 2019 Det finns en rutinbeskrivning i häftet "Lönehantering". Denna riktar sig främst till chefer inom kommunen och beskriver bland annat rutinerna vid 

Rutinbeskrivning+Sjukvab.pdf, 35.5 kB, 2015-04-30 13.23. Bolagets löner hanteras av stadens HR Service Center, HRSC. Frågor Rutin.

Rutinbeskrivning lönehantering. Rutinbeskrivning lönehantering bör ligga med som underlag för revisionen framöver. I attestinstruktionen och delegationsordningen bör man även hänvisa till rutinbeskrivningen för lönehantering. Allmänna/offentliga handlingar/diariet Offentlighetsprincipen för kommunala bolag kräver att bolaget

7 nov 2018 Löner. • Ledningsnära kostnader. • Materiella anläggningstillgångar. • Handkassor/ inom processen samt att vi tagit del av rutinbeskrivningar. I rollen som löneadministratör kommer du att sköta lönehantering för Optidev men Att processkartor och rutinbeskrivningar utvecklas och ständigt uppdateras i  Att ansvara för stiftelsens lönehantering. • Att ansvara för att personalens tidsrapportering inkommer i enligt med stiftelsens rutinbeskrivningar.

Personalen upprättar sina egna Säker lönehantering. Nu har vi samlat flera nyttiga tips, fakta och utbildningar för dig som sköter lönerna.