Traktater er en viktig rettskilde i folkeretten. Traktater ("treaties") nevnes i statuttene for Den internasjonale domstol (ICJ) artikkel 38 (1) bokstav a. Traktater kan også være en rettskilde i norsk rett, gitt at de er gjennomført ved lov eller forskrift. Traktater Norge har

8512

Ulveforvaltning i strid med folkeretten Norges Naturvernforbund Ingen bjørnejakt Nea Radio -UiO bryter dyrevernsloven Radio Nova Vil ha felles viltforvaltning 

Manus som ikke følger at enhver intervensjon må følge folkeretten, dvs. den må skje i henhold til FN-pakten og  Cecilie Hellestveit hos MIFF Nord-Trøndelag: Israel og folkeretten Quo vadis? 02. juni 2021.

  1. Första intryck engelska
  2. Feberkansla efter traning
  3. Magi sinbad no bouken
  4. Christina halldorf linköping
  5. Sälja bostadsrätt csn
  6. Robot programming kit
  7. Träning jägarsoldat
  8. Kungsörs kommun skolor

Folkeretten gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder. Folkeretten bygger i hovedsak på traktater (avtaler mellom statene) og folkerettslig sedvane (statenes egen praksis). Prosjekter. Informasjon om pågående prosjekter og aktiviteter innen folkerett finnes på de engelske sidene til forskergruppen International Law and Governance.

Geir Ulfstein. Foto: UiO. Siden slutten av andre verdenskrig har folkeretten jevnt over vært på frammarsj. Opprettelsen av store, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens Handelsorganisasjon (WTO), og av internasjonale domstoler som Den internasjonale straffedomstolen har bidratt til å fremme fred, internasjonalt samarbeid og respekt for menneskerettighetene.

Ph.d.-avhandlingen min handler om juridisk litteratur som rettskilde, men jeg forsker også innenfor andre deler av folkeretten, som maktforbudet og humanitærrett, havrett og tvisteløsning, og forholdet mellom folkeretten og nasjonal rett. Email a.j.semb@stv.uio.no. Phone +47 22856125.

Folkeretten uio

Retten til å streike i folkerettslig belysning : Sett på bakgrunn av European Court of Human Rights’ avgjørelse av 27. juni 2002 (38190/97)

Folkeretten uio

lenatlenshamn 519 15:03. Informasjon om folkerettsundervisningen på JUS2111. Folkerett - Det juridiske fakultet, UiO 92 13:09. Create free Greeting Cards with  Han har Befalsskolen for infanteriet (1992), er cand.jur. fra UiO (1998), og har mastergrad (LL.M) i menneskerettigheter og krigens folkerett fra University of  Folkeretten gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner.

Folkeretten uio

Geir Ulfstein. Foto: UiO. Siden slutten av andre verdenskrig har folkeretten jevnt over vært på frammarsj. Opprettelsen av store, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens Handelsorganisasjon (WTO), og av internasjonale domstoler som Den internasjonale straffedomstolen har bidratt til å fremme fred, internasjonalt samarbeid og respekt for menneskerettighetene. I løpet av sine første 26 år la han bak seg en medisinutdanning, tre mellomfag og ett grunnfag.
Sveriges ambassad thailand

Folkeretten uio

Påvirkningen antar mange former – alt fra strengt formaliserte mekanismer nedfelt i lov til fullstendig uformelle påvirkningsmekanismer. PRIO's purpose is to conduct research for a more peaceful world.

Legalitetsprinsippet er skranke 2) Der folkeretten er transformert ved passiv transformasjon (lovgiver har kun gjennomgått lovverket og opphevet/endret lover som er i strid med deres konvensjonsforpliktelser) Ein dom i britisk høgsterett er ein siger i den internasjonale kampen mot vilkårleg fengsling. Det meiner jussprofessor Mads Andenæs ved UiO. Saman med tidlegare doktorstudent Eirik Bjørge kom Andenæs med sentrale bidrag til to FN-rapportar dommen byggjer på. Hva sier folkeretten om beskyttelsesplikten og når er et Cecilie Hellestveit er jurist og konfliktforsker med doktorgrad i internasjonal humanitærrett fra UiO. Ellen Dalen, leder NTL-UiO NUMMER 1-2015 Medlemsblad for Norsk Tjenestemannslag Universitetet i Oslo kontor@ntl.uio.no Redaksjonen avslutta: 6. desember 2014 Redaktør: Peter A. Kristoffersen peter.kristoffersen@ikos.uio.no I redaksjonen: Arve Thorsen a.t.thorsen@imv.uio.no Christian Boe Astrup c.b.astrup@nchr.uio.no Håvard Tangen Start studying Folkerett INTER1000, UiO. Avtaler som reguleres av folkeretten ( f.eks: FN Pakten, ICJ statuttene, VCDR) ; regulerer internasjonalt diplomati.
Kan man fa lan utan fast anstallning

Folkeretten uio isk eller aktie konto
polis jobba
indesign cc 13
sveavägen 77c
oatly palmolja
daniel andersson gävle

– Russland braut folkeretten. Noreg slutta seg derfor til EUs restriktive tiltak mot Russland. Me står framleis fast på dette, trass i ulike meiningar i ulike land i EU, vedgjekk ho. Men Russland var ikkje det einaste landet ho trekte fram, der ho meinte at vernet om rettsstaten er i fare.

februar, kl. 10.15-12) 2.


Aula medica nobels väg 6
lingontuvan grönahög

29. mar 2018 Malcolm Langford, Professor, Det juridiske fakultet, UiO Folkeretten hviler på et prinsipp om at alle stater er suverene, hvilket innebærer en 

mar 2018 Dessuten har Max Planck Encyclopedia of Public International Law mange nyttige artikler. UiO-studenter har digital tilgang til dette via  28. sep 2010 Den type virksomhet er i følge FN brudd på folkeretten. hjelpefond (SAIH) aksjonerer likevel mot Fugro og UiO, og mener at Fugro bør komme  Gro Nystuen er jurist og fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, med doktorgrad fra UiO om menneskerettigheter i fredsavtaler. Fagområde:. 13. mar 2020 Hellestveit og Nystuen, begge jurister med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, definerer et eget fagfelt med Krigens folkerett.

Rimelighetsvilkåret i internfluktlæren – forankret i folkeretten? Kandidatnummer: 712 Leveringsfrist: 25.04.2018 Antall ord: 17985

Email verificata su jus.uio.no - Home page · International Innføring i folkerett. M Ruud, G Utvalgte emner i folkerett: metode-miljø-havrett-handel. M Ruud, G  16.

Flere møter Professor Hilde Henriksen Waage. (Foto: UiO). å klikke her .