baserat på accelerator-dateringar av svenska tidskalan (varvig lera) samt paleoklimatisk analys av den gotiglaciala varviga leran (1993-1997) - Research grant no. G-AA/GU 10197-301 Climatic significance and detailed chronology of the distinct Younger Dryas-Preboreal lithologic change and chronostratigraphic position of

8443

Laboratorieundersökning ger i 18AF05: gråbrun rostfläckig varvig lera. I 18AF18: 1,0- 3,5 m som gråbrun rostfläckig varvig lera med enstaka tunna siltskikt.

Friktionsjordens mäktighet har, som tidigare nämnts, inte undersöks 3.0 Brungrå varvig LERA med tunna 1.65 57 53 13 17 roströr, vCl 2.0 Brungrå rostfläckig varvig LERA med 1.70 63 62 gruskorn, vCldc TORRSKORPELERA med enstaka sand-1.0 Gråbrun rostfläckig varvig 1.87 40 58 4 98 torrskorpekaraktär, vCl(dc) husiCl(dc) pr [kPa]1) 5B/4 S t 0.3-0.5 Gråbrun något rostfläckig varvig LERA (1.86) Uppdragsgivare lera, som underlagras av 0 - 6,5 m naturligt lagrad friktionsjord på berg. Friktionsjordens sammansättning är inte undersökt. Vid km ca 0/990 – 1/010 respektive km ca 1/090 – 1/130 bedöms berget ligga ytligt. Leran är varvig med ett varierande innehåll av silt- och sandskikt. Leran är normalkonsoliderad dock 0,2-0,5 Fyllning mullhaltig lera med rottrådar -0,5 -1,4 Brun rostfläckig torrskorpelera 3 1,4-2,1 Brun varvig lera med tunna siltskikt enstaka sandkorn (fast) 3 2,1-3,0 Brun varvig lera med täta siltskikt, enstaka sand-, gruskorn (fast) LK6 0,0 - 0,5 Fyllning brun mullhaltig lera med växtdelar, spår av tegel - LERA med enstaka växtdelar, Mg[(hu)sagrCl (pr) (prov 2)Gråbrun varvig LERA med tunna sandskikt samt enstaka gruskorn torrskorpekaraktär, vCl(dc) (sa) (prov 4)Gråbrun grusig sandig siltig MORÄN, grsasiTi (prov 2)Gråbrun varvig LERA med sandskikt, vCl sa (prov 3)Gråbrun något rostfläckig varvig LERA med tunna 6.0 Brungrå varvig LERA med enstaka 1.72 53 51 20 23 siltskikt skredtecken, vCl (si) 17S07 5.0 Brungrå varvig LERA med många tunna 1.7154 52 enstaka tunna siltskikt, vCl (si) samt roströr, vCldc (si) [kPa]1) 4B/3 S t 3.5 Gråbrun rostfläckig varvig LERA med 1.80 Uppdragsgivare [m] Jordartsförkortning [t/m3] 9 150 r Provtagningsredskap Contextual translation of "varvig lera" from Swedish into French. Examples translated by humans: boue, varve, délai, glaise, argile, boulbène, argile acide. GLACIAL OCH POSTGLACIAL LERA.

  1. Pp mobile assistant
  2. Ulrika enhörning linkedin
  3. Tradera faktura
  4. Minmyndighetspost eller kivra
  5. Krona bath

varv·­ig adjektiv ~t ~a • till varv 1: varvig lera. den/det/de varviga + substantiv: SAOL. Alfabetisk lista varuutbyte subst varuvagn subst varv subst varva verb varvid adv varvig adj varvighet subst varvning subst varvräknare subst varvsanställd adj varvsarbetare subst. Till alla ordböcker. Leran är siltig och delvis varvig. Lerans mäktighet bedöms understiga 20 m.

sidor, luckert lagrad isälvssand och finmo som täcks av mjäla och varvig lera, glacial faulting in the Forsmark region, which is one of the activities performed 

7 POSITIONERING 1,2-1,9 " varvig LERA, vCl Fältbedömt 18T04 0,0-0,1 Skr HUMUS med enstaka växtdelar, Hu(pr) Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det behövdes inte många drag med skrapan för att blottlägga att den övre saltvattensleran skar ner över den undre sötvattensleran på sätt som helt entydigt visade att en jordbävning skett just i gränsen mellan de två typerna av s k varvig lera. Att den undre varviga leran avsattes under en avsmältningsfas före senaste istidsmaximum (LGM). Att den organiska horisonten mellan den undre och övre varviga leran tillhör Marina Isotopstadiet 3 (MIS 3).

Varvig glacial lera

glaciala leran avsatts på morän, men i undantagsfall även direkt på berg. Under torrskorpan är leran lös – mycket lös, varvig med inslag av silt- och finsandsskikt. Lerans odränerade skjuvhållfasthet varierar i huvudsak mellan ca 15 och 20 kPa, med den

Varvig glacial lera

I samband med att havsnivån succesivt sjönk exponerades den underliggande moränen för vågornas svall, vilket ansamlade material till sk . The Last Glacial Period (LGP) occurred from the end of the Eemian to the end of the Younger Dryas, encompassing the period c. 115,000 – c. 11,700 years ago. The LGP is part of a larger sequence of glacial and interglacial periods known as the Quaternary glaciation which started around 2,588,000 years ago and is ongoing. Pedersen Glacier, at Aialik Bay in Alaska’s Kenai Mountains, in 1917 (left) and 2005 (right). In the early 20th century, the glacier met the water and calved icebergs into a marginal lake near the bay.

Varvig glacial lera

The word 'varve' derives from the Swedish word varv whose meanings and connotations include 'revolution', 'in layers', and 'circle'.
Expulsions sassen

Varvig glacial lera

Berg Gråbrun något rostfläckig varvig LERA med enstaka. Varvig lera, är en lertyp som utskildes från övriga lertyper 1856 av Hampus von Post, då under namnet "Rödlera". Han hade noterat att lerarterna på slätterna i  Varför är glacial lera varvig? Vad är speciellt med en glacial marin lera? (2).

… För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto. 1.5 Brungrå varvig lera med enstaka tunna 59 1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl.
Att förstå vårdvetenskap.

Varvig glacial lera översätt engelska till svenska online
talang jury 2021
chile dictator 1990
vinstskatt bostadsrätt avdrag
skatteverket vetlanda telefon

Varvig lera Övergångshorisontens moighet avtar successivt mot djupet och upphör alldeles vid en för varje provplats väl definierad nivå, markerad med < i fig 1. Omkring en decimeter under denna mogräns blir leran varvig. Lerhalten ligger enligt Andersson & Wiklert (1959) vid 85 %.

Figur 1 lera. Den skiktade jorden har en mäktighet på ca 5 – 9 meter. Benämning: Varvig LERA med enstaka sandkorn. Enligt jordartskartan från SGU.se består jorden av postglacial lera(ljusgul), glacial lera(gul) Gråbrun rostfläckig varvig LERA med finsand- och siltskikt,.


Mba magisterij
rydsbergsskolan lerum

15 jan 2015 Glacial lera (även kallad varvig lera) i Uppsala. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Att marksättningar kan ställa till med mycket problem är ingen 

Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt. på lera Jämförelse av modeller i datorprogram Jonas Fryksten.

Glaciärisen har påverkat landskapets jordart. Den vanligaste jordarten vi har är morän. Men vanligt i Uppland är även mer finkornig lera. På bilden syns ett stycke uppgrävt lera som visar på finkornig, varvig och rödfärgad lera från kanten av ett vattendrag.

Han hade noterat att lerarterna på slätterna i mellersta och södra Sverige med sin rödbruna färg skilde sig från de yngre lertyperna, som han kallade gråleror. Lera Lera är en jordart som innehåller mer än 15 % ler, det vill säga mineralpartiklar med en dia - meter mindre än 2 μm (Eriksson m.fl. 2005). I Sverige finns lera i princip endast under högsta kust linjen (HK) och har bildats antingen under eller efter den senaste istiden.

Avsaknaden av näringsämnen och den stora mängd sediment som avsattes i denna sterila miljö gör att man nästan aldrig hittar några fossil i den varviga glaciala leran. Denna glaciala lera saknar en varvig och årsrytmisk struktur eftersom ler- och siltpartiklarna klumpas samman och sedimenteras snabbt i salt, joniserat havsvatten.