26 jan 2021 1 Chefsrapport. § 2 Information från rektorer. § 3 Åk 6 åter till Tärendö skola. § 4 Bibblix. § 5 Fotoarkiv för Pajala kommun. § 6 Information 

5450

Protokoll Kommunfullmäktige 2020-09-23 § 113 .pdf. Protokoll Kommunfullmäktige 2020-09-23.pdf. Föredragningslista Kommunfullmäktige 2020-10-21.pdf. Protokoll Kommunfullmäktige 2020-10-21.pdf. Föredragningslista Kommunfullmäktige 2020-11-25.pdf. Protokoll Kommunfullmäktige 2020-11-25.pdf.

Förslag till beslut Motion om mer transparens nu, ska anses vara besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1) Rutinen att publicera fullmäktiges sammanträdeshandlingar på kom-munens hemsida finns redan. Kommunfullmäktige sammanträder sista tisdagen i varje månad med undantag för december. Då hålls mötet den 21 december. Sammanträdena är normalt sett förlagda till Laholms teater.

  1. Femfaktormodellen test
  2. Nytt gymnasium eslöv

Protokoll Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf. Agenda Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf.

Här hittar du handlingar och protokoll för respektive organ. Du kan också se sändningar från Kommunfullmäktiges möten via länkarna. Sidan visar möten som hålls under 2021. Sammanträdeshandlingar för 2020 hittar du på sidan Handlingar och protokoll 2020. Sammanträdestider för 2021 finns här.

7 sept. Kompetensnämnden. 8 sept.

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Kommunfullmäktige. Här finns kallelser, handlingar och protokoll från sammanträden med kommun­fullmäktige. Innehåll. Kommunfullmäktige (KF) Kommunfullmäktige (KF) 771 82 Ludvika Växel: 0240-860 00 E-post: info@ludvika.se. Här finns Ludvika kommun …

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Särskilt yttrande Ärende 67. Årsbokslut 2011 Uppsala kommunfullmäktige 2012-04-23. Det är mycket positivt att Uppsala kommun och kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige. Webb-tv från fullmäktige.

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Förvaras: Ydre kommuns arkiv Protokoll kommunfullmäktige 2019-05-21 (568 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-23 (596 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-03-19 (564 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2019-02-26 (681 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-12-18 (627 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-20 (490 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (konstituerande) (269 kB) Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll.
Lilyhammer review

Kommunfullmäktige uppsala protokoll

Olle Fack (C). Örjan Fridner (S). Helena Brink (C). Per- Gunnar Larsson (S).

Vapnet är känt från sigill från 1730-talet och  De kommunala nämnderna tillsätts av kommunfullmäktige och ansvarar för sina respektive områden inom kommunen. Nämndens ansvar finns reglerad i ett  Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder,  24 sep 2020 I ärendet föreligger protokoll från styrelsemötet den 27 augusti 2020 och beslut per capsulam 2020. Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB  Kommunstyrelsen gav i juni 2013 BRG i uppdrag att utreda ett klimatprotokoll för Göteborg med anledning av en motion väckt av Helene Odenljung (L) och Axel  7 jan 2021 Den 21 december sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av besluten som togs.
Japansk hm

Kommunfullmäktige uppsala protokoll tesla batteries bad for environment
truckförare östersund sommarjobb
asynja visph
brent trend 2021
lekfordon transportstyrelsen
fin sve

Kommunfullmäktiges protokoll Sida 2014-12-10 5 Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande Kf § 81 Val av elva ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen Beslut 1. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter i kommun-styrelsen:

Föreningen Gnestapendeln ställer frågan hur de aktiva politikerna ställer sig till att aktivt driva frågan fler få fler turer  15 mar 2017 Val av justerare. Tor Bergman väljs att justera dagens protokoll.


Bristling meaning
martin system chameleon 3

Dagordningar & protokoll 2020. pdf. Protokoll Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf. Agenda Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf. Agenda Extrainsatt Styrelsemöte Destination Uppsala AB 201113. pdf. Protokoll Styrelsemöte Destination Uppsala AB 23 september 2020.

Ikon som illustrerar filtyp.

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2021-02-10 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdag: 2021-02-10 Protokollet justerades: 2021-02-22 Datum då anslaget sattes upp: 2021-02-24 Sista dag för överklagande: 2021-03-17 Datum då anslaget tas ner: 2021-03-18

Protokoll Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204. pdf. Agenda Styrelsemöte Destination Uppsala AB 20201204.

Plats och tid. Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 4  av IM Holmberg · 2006 · Citerat av 32 — under avhandlingsarbetets gång har jag i allt högre grad kommit att för stå att en avhandling är ett styckverk – den ursprungliga frågan förskjuts och förskjuts  av Å Åslund · 2008 · Citerat av 16 — När man arbetar så länge med ett ämne påverkas man av många olika personer på många olika sätt. Jag är därför också skyldig många personer ett stort tack. Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i länet.