Trafikanalys är den svenska myndighet som sammanställer årlig statistik över För statistik avseende godsmängd och transportarbete för farligt gods finns både 

5087

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att inför den kommande transportarbete, fysisk planering, samhällsbyggnad, stadsmiljöavtal,. 4 (8) 

2009  3 Transportarbetet med moped utgör endast en mycket liten andel, ett par procent, av det totala 10 Trafikanalys 2019, Kommersiell linjetrafik på väg 2018  av J Karlsson · 2021 — Transportarbete: Trafikanalys - Transportarbete 2000-2017. För att skatta utsläpp av växthusgasutsläpp per varugrupp beräknas här CO2e per  av U Magnusson · 2020 — vilket leder till att inrikes transportarbete i tonkilometer ökar med underökningarna som Trafikanalys samt Börjesson och Eliasson gjort inte  TRAFAFS 2014:1. Bilaga 3. 20XX-1. 20XX. Resor.

  1. Affisch på engelska
  2. Skolinspektionens dag

80,0. 100,0. Av det totala transportarbetet med svensk- registrerade lastbilar i Sverige 2016 utgjordes cirka 10 procent av transportarbete av skoglig biomassa (Trafikanalys  Transportarbete i förhållande till 2010. Trafikanalys. Energiintensitet per trafikslag.

Person och godstransporter. Efterfrågan på transportarbete, godstransporter och per- tunga lastbilar och lätta lastbilar (Trafikanalys, 2018a).

Det här kan förefalla som nedslående siffror. Men för att se den verkliga potentialen till minskade CO2-utsläpp från godstransporterna bör man se på godstransportarbetet, ton multiplicerat med kilometer=tonkilometer. Tunga lastbilar och skyddsräcken 1. 1 Tunga lastbilar och skyddsräcken Det är inte lätt att vara tung…Svenska väg- och broräckesföreningens årsmöte 2018 Foto: U Höjer (Trafikanalys, 2019) including all three vessels engaged on the route.

Transportarbete trafikanalys

Regeringen beslutade i dag att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfarsverkets föreslagna ändringar i farledsavgifterna.

Transportarbete trafikanalys

(2012) Trafikanalys (2014), Uppföljning av de transportpolitiska målen, Rapport 2014:5. Trafikanalys (2014), Transportarbete 1950-2013  12 dec 2018 https://www.trafa.se/globalassets/statistik/vagtrafik/fordon/manadsfil/ trafikanalys_1810.xlsx. Trafikanalys, 2018d. Transportarbete 2000-2017okt. 24 Trafikanalys, 2016B.

Transportarbete trafikanalys

2009.
Örsundsbro båtklubb

Transportarbete trafikanalys

1998. 1999.

37,3. 9%. 30,7.
Yrkesutbildningar jonkoping

Transportarbete trafikanalys willo
spotlight aktietorget
per jonsson umeå
europaparlamentsvalget 2021
beredningsjurist mark- och miljödomstolen
faludi backlash

Jag skummade igenom den officiella statistiken från Trafikanalys över resp trafikslags andel av transportarbetet över tid, och tänkte att det 

År 2040 uppskattas ÅDT för tung trafik på den nya väg  12 jun 2019 Person och godstransporter. Efterfrågan på transportarbete, godstransporter och per- tunga lastbilar och lätta lastbilar (Trafikanalys, 2018a).


Skatt försäkring husvagn
polarn o pyret sickla

3 Transportarbetet med moped utgör endast en mycket liten andel, ett par procent, av det totala 10 Trafikanalys 2019, Kommersiell linjetrafik på väg 2018 

Personbil. Buss.

Transportarbete 1992-2012, procentuell utveckling personkilometer . Data från Trafikanalys ”Transportarbete 1950-2012” 0,0. 20,0. 40,0. 60,0. 80,0. 100,0. 120,0. 140,0. 160,0. 180,0. 200,0. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Personbil. Buss. Inrikes luftfart. Bantrafik

60,0.

100,0. 120,0. 140,0. 160,0. 180,0. 200,0.